Официален представител на:

Електрическо изолирано инхибирано масло MOL TO 40A Extra

Електрическо изолирано инхибирано масло MOL TO 40A Extra

Във варели по 170 кг.

Предимства на продукта
- отлични електрически свойства
- високо напрежение на пробив
- ниска диелектрична загуба
- отлична устойчивост на окисляване
- високо повърхностно напрежение
- не корозивни (ASTM D 1275B, IEC 62535 CDV Ed1)
- максимално удължени интервали на източване

Приложение
MOL TO 40 A Extra е инхибирано електрическо изолиращо масло, предназначено главно за
използване в трансформатори с висока мощност, електрически релета и превключватели, пълни с масло.
MOL TO 40 A Extra масло е отлично за използване в трансформатори, работещи при
напрежения от 120 kV или по-високи и капацитет от 40 MVA и по-високи. Когато се използва в по-малко мощни
трансформатори Срокът на експлоатация на маслото може да е равен на експлоатационния живот на самия трансформатор.
Инхибираните трансформаторни масла имат предимството на по-ниските разходи, свързани с
поддръжка на трансформатори и смяна на маслото.

Спецификации и одобрения
  • ISO-L-N
  • IEC 60296 (2003)
  • IEC 296 клас IA
  • BS 148 клас IA