Официален представител на:

Трансформаторно масло MOL TO 10R

Трансформаторно масло MOL TO 10R
Електрическо изолиращо масло за използване в прекъсвачи.

Във варели по 170 кг.